View on GitHub

SubSync

Subtitle Speech Synchronizer

Pobieranie

Wszystkie wersje (oraz lista zmian) dostępne tutaj.

Możesz również synchronizwać w przeglądarce przy pomocy SubSync Online.

Windows

MacOS

  • dostępny na GitHub